Stororder till Nordomatic – Förbifart Stockholm

I samarbete med Assemblin Ventilation så kommer Nordomatic att utföra smart automation och styrning av tunnelventilationen i projekt Förbifart Stockholm.

Förbifart Stockholm är ett av Sveriges största infrastrukturprojekt som löper till 2026 och miljö- och klimatkraven är mycket högt ställda. Funktioner och utrustning måste hålla högsta klass och säkerställa tunnelklimat i alla situationer. Trafikverket är slutkund, och projektet påbörjas genom projektering redan i år. Totala ordervärdet för Nordomatic är 100 Mkr, vilket är den största enskilda ordern i företagets historia och kommer innebära behov av nyrekryteringar.

För mer information, kontakta ansvarig säljare Christian Wisén.

Bildkälla: Trafikverket


« Tillbaka