Services|iBMS®
Framtidsdriven integrering av byggstyrningssystem

Automatisering och optimering av byggnadens hjärna

Systemdesign, hantering, integration, driftsättning

ai Vad är iBMS®

Vad är iBMS®?

iBMS-integration (Intelligent Building Management System) är en komplett metod för att förse fastigheter med toppmoderna lösningar som säkerställer att olika system samverkar med varandra, vilket bidrar till mer hållbar och effektiv drift av inomhusmiljön.  

Fastighetsförvaltningssystemet (BMS) fungerar som hjärnan i en byggnad. Dess uppgift är att sömlöst ansluta och samordna olika element som HVAC, belysning, säkerhet med mera i ett centraliserat styrsystem. BMS-integration möjliggör övervakning, kontroll och optimering i realtid av dessa system för att skapa en SMART och lyhörd inomhusmiljö. 

Vi på Nordomatic specialiserar oss på nybyggnation och renovering inom olika branscher och erbjuder användarvänliga lösningar för komplexa tekniska gränssnitt och miljöer. Vår expertis sträcker sig från skolor och sjukhus till arenor, kontorsbyggnader och stora forskningsanläggningar.  

iBMS integration och iBMS Upgradering gör det möjligt att ansluta befintliga system till iBOS-programvarulösningar. Det säkerställer en sammanhängande och smart infrastruktur med förbättrad, användarvänlig energioptimering, säkerhet och total kontroll över fastigheterna i din portfölj. 

iBMS Integration

Med iBMS-integration kontrollerar vårt expertteam allt från design av BMS-installationen till överlämning av nybyggda fastigheter. Vi hjälper dig med systemdesign, implementering, driftsättning och optimering, vilket säkerställer sömlös drift mellan olika tekniska komponenter.

Kom i kontakt
digital image

Systemdesign

Specificerar de optimala komponenterna för att säkerställa funktionalitet och säker anslutning av det intelligenta BMS-systemet för att uppfylla dina KPI:er och framtida miljömål.

humanoid

Förvaltning

Övervakar, underhåller och optimerar BMS för effektiv drift, snabb problemlösning och justeringar som förbättrar övergripande prestanda.

phone charging

Integration

Sömlös installation av BMS i HVAC-infrastruktur, vilket säkerställer interoperabilitet med byggnadens övriga system och därmed en holistisk metod för byggnadsstyrning.

e reader

Driftsättning

Kontrollerar att BMS uppfyller designspecifikationerna och förbereder det för regelbunden användning när det är i drift.

Kom i kontakt

iBMS Service

För att säkerställa oavbruten och optimerad drift av din fastighet behöver BMS kontinuerligt underhåll och övervakning. iBMS-service tillgodoser dessa behov genom att effektivisera driften av din fastighet, optimera prestandan hos BMS-installationen och minimera störningar.

Kom i kontakt
hacker

En proaktiv och flexibel partner

Vårt serviceteam övervakar planerat proaktivt underhåll och optimering som minimerar störningar och löser oväntade problem som kan uppstå med dina fastigheter.

cyborg

Konsultationer med vårt Service Excellence Center

Via onlinesupporten på Nordomatics Service Excellence Center får du en komplett lösning som uppfyller kraven och miljömålen för din fastighet.

face recognition

Högsta prioritet som kund

Som servicekund hos Nordomatic har du högsta prioritet och får snabb hjälp med eventuella störningar. Du har också möjlighet att få en personlig tekniker som blir expert på just dina fastigheter.

p sync

Kontinuerliga uppdateringar

Genom regelbundna och proaktiva åtgärder får vi värdefulla insikter i dina BMS-installationer. Vi ger expertråd om systemens status och kommande behov av åtgärder och uppgraderingar, vilket är värdefullt för fastighetsförvaltare som vill hålla sig informerade för att kunna fatta rätt budgetbeslut.

Kom i kontakt
smart house Om iBMS Servicekontrakt

När du tecknar ett serviceavtal med Nordomatic kan du räkna med:

  • Förbättrad driftsäkerhet
  • Minskad energiförbrukning
  • Sänkta driftskostnader
  • Bättre inomhusklimat
  • Förlängd livslängd på anläggningar och komponenter
Kom i kontakt

iBMS Uppgradering

iBMS-uppgradering är en genomgripande förbättring av befintliga styrenheter.

Kom i kontakt

Tjänsten innebär en uppgradering, där de gamla styrsystemen ersätts med nya, avancerade system som förhindrar avbrott och säkerställer kontinuerlig drift. Det primära tillvägagångssättet är att uppgradera föråldrade system till en ny standard som är optimerad för energieffektivitet och IT-säkerhet.  

De uppgraderade systemen är programmerbara och kan förses med skräddarsydda funktioner. De erbjuder också åtkomst för alla, lokalt och på distans. Fjärruppgraderingar är särskilt effektiva, i synnerhet på större anläggningar där SCADA-plattformen finns installerad. Metoden säkerställer att uppdateringar kan genomföras sömlöst och enkelt för att möta föränderliga krav. 

Några av våra iBMS® projekt

Nordomatic verkar inom olika branscher och projekt. Här är ett par exempel på hur iBMS och iBOS har integrerats för att förbättra inomhusprestanda samtidigt som miljömålen uppfylls.

Fler referensprojekt