Tele2 Arena

I en mycket omfattande totalentreprenad under stor tidspress levererade Nordomatic styr- och övervakningstekniska system för fastighetsautomation, samt integration av system som säkerhet, belysning, hissar, inpassage m.m.

Uppdrag/lösning

Till Stockholmsarenan levererade Nordomatic ett styrsystem av fabrikat Siemens S7-1200. Styrsystemet består av 3 500 I/O fördelat på 28st Apparatskåp med PLC och 26 st nodlådor med I/O-slavar.
Apparatskåp och apparatlådor är sammanbundna via ett redundant fibernät. Kommunikation sker via Profinet mellan apparatskåp och apparatlådor samt via OPC motSCADA.
SCADA-systemet är av fabrikat Webfactory som övervakar och kontrollerar ca 100 000 datapunkter. SCADA-systemet är uppbyggt redundant och omfattar även DHC/SCADA för Globen Arena.

Publik:
40 000 personer
Verksamhet:
Arena
PLC system:
Fidelix FX2025
DHC/SCADA:
Webfactory

Referensblad