Vårt Energi- och klimatavtal

Avtalet innebär att vi följer ett strukturerat program som optimerar effekten av den installation vi gjort. Under ett antal möten analyserar vi tillsammans resultaten och identifierar och genomför ytterligare förbättringsåtgärder.

Efter Ecopilot-installation ingår optimering

Det ingår alltid en optimering och en utbildning av driftpersonalen efter att vi har installerat en Ecopilot. Detta oavsett om du väljer att teckna ett Energi- och klimatavtal eller inte. Energi och Klimatavtalet är till för de fastighetsägare som vill komma riktigt långt i sitt energiarbete och det sker genom ett personligt samarbete med någon av våra duktiga energitekniker.

Personlig energitekniker

Väljer du att teckna vårt Energi- och klimatavtal kopplas en personlig energitekniker till din fastighet. Under era regelbundna möten kan ni bolla förbättringsförslag och du kan få hjälp med att genomföra dem.

”En personlig energitekniker ingår alltid när du tecknar vårt Energi- och klimatavtal.”

Få förbättringsförslag

Under avtalsperioden arbetar vi enligt ett strukturerat program som syftar till att vi tillsammans, genom att använda systemets verktyg, identifierar och genomför ytterligare förbättringsåtgärder. Programmet bygger på att vi har fyra möten per år då vi träffas och att vi däremellan utför ett aktivt arbete.