Nordomatic som partner i framtiden

För oss har resan bara börjat. Vår vision ”nytänkande energikompetens för framtiden” driver oss att hela tiden komma på bättre energilösningar för våra kunders fastigheter.

Minimera energianvändning

Vårt nära samarbete med våra kunder, och med företag som har energieffektivisering av fastigheter som affärsidé, ger oss möjligheter att leverera de mest energieffektiva och samtidigt lättanvända lösningarna på marknaden. Våra energispecialister hjälper kunderna att minimera sina fastigheters energianvändning och samtidigt förbättra hyresgästernas inneklimat.

Smarta analysverktyg

Med hjälp av våra analysverktyg så upptäcks systemfel som annars skulle bli oupptäckta. De ger oss också alltid förslag på hur vi kan åtgärda dessa systemfel. Exempel på systemfel är byggnadstekniska fel, felaktiga luftmängder och obalans i ventilations-, värme- och kylsystem med felaktiga flöden och temperaturer.

”Med våra analysverktyg kan systemfel upptäckas som annars skulle förbli oupptäckta.”

Ökad kompetens

Genom att våra energispecialister hela tiden kommer i kontakt med olika typer av fastigheter och systemlösningar utvecklas deras referensbank ständigt. Denna kompetens används av allt fler kunder vid såväl nyproduktion som renoveringar av fastigheter.

Anlita våra energispecialister

Om du behöver en energispecialist, tveka inte att höra av dig till oss. Vi utför dagligen många olika typer av uppdrag. Du kan avropa våra specialister på följande sätt:
· Löpande per timme
· Fast pris för förutbestämt uppdrag
· På uppdrag över en längre tidsperiod
· Genom att teckna ett energi- och klimatavtal om du köpt en Ecopilot av oss