Vår arbetskultur

Det vi gör i Nordomatic är att integrera teknik och tillföra smarta funktioner till byggnader. Hur vi gör det kännetecknas av våra värderingar.

We build on TRUST and long-term relationships.

We take ACTION on both opportunities and challenges.

We deliver VALUE by using our experience and our expertise.

Två anställda framför datorn

Var och en av oss är duktiga på det vi gör. Men på grund av att de lösningar och tjänster vi erbjuder är mycket komplexa måste vi samarbeta internt, och samtidigt kräver de många funktionerna i de lösningar och tjänster vi erbjuder att vi samarbetar med våra kunder, för att utforma den bästa möjliga lösningen mot bakgrund av en fördjupad förståelse av deras behov.

På så vis maximerar vi effekten och värdet av BMS, och vi fortsätter att göra det genom att kontinuerligt dela med oss av våra bästa tillvägagångssätt och utveckla nya metoder genom innovation.

Vidta åtgärder och leverera värde

Vår ambition är alltid att leverera värde, och vi gör det genom att agera på ett samverkande sätt – vilket är möjligt då förtroende är den fasta grund på vilken vi bygger våra relationer.

VD Olov Schagerlund framför laptop
Två anställda framför datorn