Nordomatic i framkant med hållbarhet

På Nordomatic arbetar vi aktivt för att minska klimatförändringarna med våra lösningar för att minska utsläppen av CO2. Dessutom vill vi bidra till den allmänna omställningen av private equity-sektorn mot ökad hållbarhet.

Därför deltar vi i ett initiativ som genom ökad transparens bidrar positivt till hållbarhet eftersom transparens driver på konkurrens och efterlevnad inom klimatinitiativ och således riktar mer tillgångar till grön teknik.

Vårt deltagande i den internationella icke-statliga organisationen CDP:s Private Markets pilotprojekt, som samlar in data från 1 000 bolag i portföljen för att lyfta miljödata, placerar oss i framkanten av hållbarhet. Projektet syftar till att skapa en förenklad, strömlinjeformad process för att lyfta miljödata bland företag. Processen är samtidigt helt i linje med bästa praxis inom rapportering av CO2 och med Task force for climate-related financial disclosures (TCFD).

Projektet är det enda i världen som samlar in den här typen av klimatförändringsdata bland företag och tillhandahåller den till marknaden vilket resulterar i fler investeringar i företag som arbetar med hållbarhet. Du kan läsa mer om projektet här.

Som portföljbolag till Trill Impact är vi stolta över att bli utvalda att delta och vi har tagit fram en hållbarhetsstrategi som beskriver vårt arbete med hållbarhet fram till 2030.

Till 2025 planerar vi att minska våra kunders CO2-utsläpp med 150 000 ton, samt att minska våra egna CO2-utsläpp med 12,5 procent. Till 2030 är vårt mål att minska våra kunders CO2-utsläpp med 300 000 ton och därmed positionera Nordomatic som det mest hållbara företaget i branschen.

Om du vill läsa mer om Nordomatics deltagande i projektet kan du komma åt våra svar på pilot-enkäten här.

Kontakt

Olov Schagerlund portræt
Olov Schagerlund

President & CEO
+46 70-818 41 84
olov.schagerlund@nordomatic.com