Trill Impact blir ny huvudägare till Nordomatic

Nu är det klart att Trill Impact träder in som ny huvudägare i Nordomatic och efterträder därmed Adelis i denna roll. Trill Impact är ett tillväxtorienterat private equity företag med starkt fokus på hållbarhet. Alla investeringar ska präglas av ’impact’, vilket innebär att under Trill Impacts ägande så ska företagen bli förebilder genom mätbara förbättringar inom FNs globala hållbarhetsmål.

Samir Kamal,
Advisory Partner, Trill Impact
Johan Lundén,
Director, Trill Impact
Pia Irelli,
Impact Partner, Trill Impact

”De globala hållbarhetmålen är en integrerad del av vår investeringsstrategi, och Nordomatic passar oerhört bra in i detta. Vi har redan nu en plan tillsammans med ledningen avseende mål och aktiviteter för att nå tillväxt utanför Skandinavien samt att tydligt och konkret verka i linje med FNs hållbarhetmål inom främst energieffektivisering. Nordomatic är ett välpositionerat företag i en spännande bransch, och vi vill accelera investeringarna i detta segment tillsammans med Nordomatic.” säger Samir Kamal och Johan Lundén på Trill Impact.

Den tidigare ägaren Adelis investerade i Nordomatic 2016 tillsammans med företagsledningen och andra nyckelpersoner. Sedan dess har bolaget trefaldigat sin omsättning från SEK 290 miljoner till SEK 880 miljoner och blivit Nordens största oberoende integratör inom fastighetsautomation (”BMS”). Den starka tillväxten är resultatet av en tydlig tillväxtstrategi fokuserad på molnbaserad BMS, energioptimering samt relaterad service. Nordomatic har även gjort ett flertal strategiska förvärv, inklusive dominus i Danmark och SD-Consult i Norge.

”Vi tackar för det stöd som företaget fått av Adelis-teamet, det har varit en fantastisk resa. Vi är också väldigt glada över att Trill Impact nu kommer in för att stödja vår Strategi 2025 med ytterligare internationell expansion, fokus på slutkundsmarknaden och den verkliga hållbarhetsnytta som vi kan bidra med. Tillsammans med Trill Impact kommer vi att vidareutveckla verksamheten med investeringar i kompetensutveckling, system och arbetssätt vilket ska stärka vår internationella konkurrenskraft. Att i nära samarbete med våra kunder konkretisera och mäta energieffektivisering och andra hållbarhetsmål känns värdeskapande, meningsfullt och modernt. Vi ska bli en ’impact leader’”, säger Nordomatics koncernchef Olov Schagerlund och Toke Juul, vice koncernchef och landschef i Danmark.

Kontakt

Olov Schagerlund
VD, Nordomatic
olov.schagerlund@nordomatic.se

Toke Juul
Vice VD
tj@nordomatic.se

Johan Lundén
Director, Trill Impact
johan.lunden@trillimpact.com

Samir Kamal
Advisory Partner, Trill Impact
samir.kamal@trillimpact.com

Pia Irell
Impact Partner, Trill Impact
pia.irell@trillimpact.com