BMS integration

Om du utformar en ny byggnad, eller om du planerar att helrenovera en befintlig byggnad, är Nordomatic den perfekta partnern för att diskutera den bästa lösningen för BMS och smarta hus. Vi är produkt- och systemoberoende, vi är de mest erfarna integratörerna i Skandinavien, och har tillhandahållit tjänster för många av de största och mest komplicerade referensbyggnaderna på marknaden.

Färdigpackade lösningar

Vi paketerar också enkla, kostnadseffektiva och standardiserade lösningar för skolor, flerbostadshus med flera hyresgäster, etc.

Vi planerar, designar, köper, hanterar, integrerar och beställer en komplett helhetslösning för dig som fastighetsutvecklare eller byggföretag.

Ditt projekt kommer att vara i goda händer

Vi har erfarna projektledare som hanterar projekten och koordinerar med andra installatörer.

Kontakta oss gärna om du vill höra om vad vi har gjort tidigare och hur vi kan ge råd för att ge dig en säker, kostnadseffektiv och framtidssäker HVAC/BMS-lösning.

Tre personer på möte kring teknisk ritning
Två tekniker på en byggarbetsplats
Tekniker som arbetar vid datorinstallation med många kablar. integrering av bms