Vår arbeidskultur

Hos Nordomatic integrerer vi teknologi og skaper smartere bygg. Verdiene våre definerer hvordan vi gjør dette.

We build on TRUST and long-term relationships.

We take ACTION on both opportunities and challenges.

We deliver VALUE by using our experience and our expertise.

To ansatte foran datamaskinen

Vi er flinke til det vi gjør. Kompleksiteten i løsningene og tjenestene som vi tilbyr, krever at vi samarbeider godt internt, og de mange funksjonsmulighetene i løsningene og tjenestene krever at vi samarbeider godt med våre oppdragsgivere slik at vi i fellesskap kan finne den beste løsningen med utgangspunkt i en inngående forståelse av kundenes behov.

Gjennom å dele beste praksis og utvikle nye praksiser gjennom innovasjon maksimerer vi både effekten og verdien av BMS-teknologien. Og vi fortsetter å gjøre det ved å dele beste praksis og utvikle ny praksis gjennom innovasjon.

Handling og verdiskapning

Våre ambisjoner er alltid å levere verdi, og for å oppnå dette står samarbeid sentralt i alt vi gjør.

Administrerende direktør Olov Schagerlund foran laptop
To ansatte foran datamaskinen