Vår arbeidskultur

Hos Nordomatic integrerer vi teknologi og skaper smartere bygg. Verdiene våre definerer hvordan vi gjør dette.

We build on TRUST and long-term relationships.

We take ACTION on both opportunities and challenges.

We deliver VALUE by using our experience and our expertise.

Tre teknikere / ingeniører diskuterer en teknisk tegning
To ansatte foran datamaskinen

Vi er flinke til det vi gjør. Kompleksiteten i løsningene og tjenestene som vi tilbyr, krever at vi samarbeider godt internt, og de mange funksjonsmulighetene i løsningene og tjenestene krever at vi samarbeider godt med våre oppdragsgivere slik at vi i fellesskap kan finne den beste løsningen med utgangspunkt i en inngående forståelse av kundenes behov.

Gjennom å dele beste praksis og utvikle nye praksiser gjennom innovasjon maksimerer vi både effekten og verdien av BMS-teknologien. Og vi fortsetter å gjøre det ved å dele beste praksis og utvikle ny praksis gjennom innovasjon.

Handling og verdiskapning

Våre ambisjoner er alltid å levere verdi, og for å oppnå dette står samarbeid sentralt i alt vi gjør.

Ledermøte, 3 personer
Administrerende direktør Olov Schagerlund foran laptop
To ansatte foran datamaskinen