Fortsatt förtroende hos SVPH 

År 2017 fick Nordomatic förtroendet att leverera nytt styrsystem på Fredhällshusen. I samband med leverans av vårt smarta fastighetsautomationssystem så installerade vi trådlösa rumsgivare samt vår tjänst Smart Heating. Projektet blev lyckat och resultatet var till belåtenhet för både boende samt fastighetsägare vilket nu lett till att vi får fortsatt förtroende när det är dags att rusta upp Nockebyhem. Ett seniorboende som består av fyra huskroppar som just nu genomgår större renoveringar. Även här levererar vi nytt styr- och reglermaterial, trådlösa rumsgivare samt Smart Heating.

Fakta om Smart Heating

Kurvan för ett värmesystem ställs oftast in väldigt ovetenskapligt och det vanligaste är att man justerar kurvan tills ingen klagar på värmen – med onödig energianvändning som följd. Med Smart Heating har du alltid rätt värmekurva.
Värmen är ofta i igång trots att huset är varmt, för att startfunktionen är kopplad till utomhustemperaturen, inte inomhustemperaturen. Med Smart Heating startar värmen vid behov på inomhustemperaturen.
Människor, datorer, belysning och solen alstrar gratisenergi som kan lagras i byggnaden. Med Smart Heating värmer gratisvärmen huset och vid behov radiatorvärmen.

Fördelar

  • Jämnare inomhustemperatur = nöjdare brukare!
  • Lägre energiförbrukning = mindre miljöbelastning!
  • Lägre driftkostnader = högre driftnetto!
  • Fabrikatsoberoende = Kan köras i PLC/DUC alternativt via Styrportalen.se!


« Tillbaka