Nordomatic Sustainability Report 2020


Vi arbetar ständigt för att påskynda hållbarheten. Vi arbetar inom dessa fokusområden:

  • Öppen innovation inom smarta byggnader
  • Utöva ansvar i hela vår värdekedja
  • Vara den mest attraktiva arbetsgivaren