Företagskultur

Vårt syfte

Vi har som syfte att påskynda en öppen och hållbar framtid

Vi är här för att påskynda marknadsförändringen mot öppen teknik, klimathållbarhet och social hållbarhet.​

Diskussion runt bordet

Vision

Vi är globala pionjärer som impact leader för smarta byggnader.

Mot bakgrund av våra 50 år av erfarenhet och expertis, starka resurser och framför allt vårt starka engagemang inom organisationen för innovation och hållbarhet leder vi förändringarna på BMS-marknaden.

Uppdrag

Vi integrerar teknik, och tillför smarta funktioner till byggnader

Vi är en oberoende systemintegratör som hjälper individer och partnersamarbeten att växa för att ta fram bättre lösningar som kan göra byggnader mer energieffektiva, vinstbärande och sunda.

Våra värderingar

We build on TRUST​

  • We build long-term relationships with our employees, customers and partners.​
  • We are product-independent, so that customers can trust in getting the best solution from us and innovative competition in the BMS market.

We take ACTION​

  • We look for and act on opportunities to develop and serve more customers better.​
  • As pioneers we pick up challenges, discuss, decide and deliver.

We deliver VALUE​

  • We use our experience to deliver value in solutions, services and internal functions, so that we can proudly offer a premium solution at a fair price. ​
  • We expand our expertise through innovation at the cutting edge of technology.

Ledarskap

Nordomatic är ett descentrialiserat, kunskapsbaserat och tillväxtorienterat företag. Vi växer organiskt och via förvärv.

Ett företag – en kultur
Vi strävar efter att skapa ”ett företag – en kultur”. Hur vi agerar gentemot varandra och hur vi gör affärer ska alltid och överallt vara i linje med vårt syfte, vår vision, vårt uppdrag och våra värderingar och våra policyn.

Agera snabbt
Vårt beslutsfattande är snabbt och nära den lokala affärssituationen, och vårt ledarskap är inriktat på innovation och en ”can-do”-attityd med tillväxttänk.

Betrodda relationer
Vi strävar efter att utveckla långvariga relationer med våra kunder som baseras på förtroende för att ge bästa möjliga service och värde.

Forma en bättre framtid genom samarbete
Vi använder all vår samlade expertis för att hjälpa våra kunder att anpassa sig själva och sina kunder till en öppen och hållbar framtid.

Toke Juul, CEO