BMS Smart Cloud

Molntjänster och SaaS erbjuder ett brett utbud av nya möjligheter som hjälper fastighetsägare att minska energiförbrukningen, förbättra kvaliteten på inomhusluften och tillhandahålla nödvändiga data och analyser för att certifiera byggnader och verksamheter enligt LEED, BREEAM, WELL, osv.

Secure Edge Module

Secure Edge Module är vår mest grundläggande tjänst och erbjuder en säker IT-lösning av industrikvalitet för att ansluta flera lokala BMS-system till molnet.

Detta är alltid det första steget för att ansluta en eller flera byggnader och kunna börja samla in och övervaka data.

Secure Edge Module är problemfritt att installera tack vare sin nolltillitsarkitektur, istället för den komplicerade VPN-arkitektur som används av många andra lösningar.

BMS Smart Cloud erbjuder nya möjligheter för fastighetsägare, den tillhandahåller nödvändiga data och analyser för att certifiera byggnader
Man framför flera datorskärmar

Managed BMS

Managed BMS är en tjänst som helt och hållet integrerar de olika lokala styrenheterna på en enhetlig plattform för SCADA/övervakning:

  • Översikt
  • Larmhantering
  • Övervakning
  • Trendanalys
  • Dataanalys
  • Driftsförbättringar.

Hantering av single-sign-on och användaråtkomst ansluts till din befintliga AD-infrastruktur, vilket ger en mycket säkrare och effektivare åtkomstkontrolltjänst.

BMS-funktionen körs i kanten och i molnet och du kan komma åt systemet från valfri fjärrplats på ett säkert sätt.

Managed energy: Ecopilot®

EcoPilot® är en onlinetjänst- och programvarulösning som bland annat samlar in data från sensorer i en byggnad, om t.ex.:

  • Utomhustemperatur
  • Inomhustemperatur
  • Antal personer i byggnaden
  • Etc.

På grundval av dessa data styr programvaran HVAC-systemet för att automatiskt optimera energiförbrukningen och inomhusluftens kvalitet .

Ecopilot® finns i en kommersiell fastighetsversion (värme, ventilation och kyla) och i hushållsversion (endast uppvärmning).

Läs mer på www.ecopilot.com ➔

Läs mer på www.ecopilotai.com (USA och Kanada) ➔

Managed workplace: Yanzi

Yanzi är en tjänst som riktar sig till anläggningsförvaltare och fastighetsägare som vill få tillgång till mycket mer data om hur en byggnad faktiskt används.

Genom att installera trådlösa sensorer samlar vi in data om antal personer som vistas i huset samt om luftkvaliteten inomhus, som vi sedan kan analysera för att presentera värdefulla insikter om hur byggnaden används, och om hur kunden kan minska koldioxidutsläpp och kostnader genom att optimera anläggningstjänsterna för antalet personer, samtidigt som kvaliteten på inomhusluften förbättras och därmed även välbefinnandet och produktiviteten.

Läs mer på www.yanzinetworks.com ➔

Se hur Yanzi fungerar i verkligheten på Red Bull Racing, ISS och IBM i dessa videor:

Vill du veta mer? Kontakta oss gärna!

Lars
Lars Ramfelt

Chief Technology Officer
+46 73-375 60 11
lars.ramfelt@nordomatic.com