Strategi

Nordomatic syftar till att bli en impact leader inom smarta byggnader. Vi är pionjärer, och vi driver på förändringen i branschen på en global skala.

Impact Leadership hänvisar till att vi vill leda vägen för att uppnå FN:s mål för hållbar utveckling. Som ett IMPACT-företag följer vi inte bara regler, utan tar också systematiskt olika steg mot ökad miljömässig och social hållbarhet, och vi vill leda en liknande omvandling av marknaden för smarta byggnader på en global skala.

Illustration som visar 5 steg för Nordomatic att bli effektledare för smarta byggnader.

Fem strategiska initiativ

Nordomatic har tagit fram fem strategiska initiativ som ligger till grund för vår Value Creation Plan 2025.

Varje individ bidrar till denna plan, och företagets resa kommer också att utgöra en individuell utvecklingsresa med möjlighet för varje medarbetare att lära sig någonting nytt.

1   Utöka vår service

Nordomatic kommer att driva tillväxten på detta område genom:

  • Utveckling av nya servicekoncept
  • Förebyggande åtgärder
  • Serviceavtal
  • Service Excellence-center
  • Attraktiva erbjudanden för uppgradering och modernisering.

Fastigheter måste uppgraderas och underhållas på ett mer professionellt sätt för att förbättra energieffektiviteten och inomhusluftens kvalitet, för att på så sätt möjliggöra lägre kostnader och minskade koldioxidutsläpp samt ökad komfort.

2   Integrationsprojekt 2.0

Nordomatic är en av de få aktörer som kan prissätta och hantera riktigt stora och komplicerade integrationsprojekt, t.ex. på sjukhus, idrottsarenor, stora kommersiella fastigheter, muséer.

Initiativet syftar till att minska riskerna och förbättra kundkvaliteten och värdet i så stora projekt.

3   Smarta molntjänster

Nordomatic är i framkant inom avancerade digitala tjänster och har erbjudit molnbaserade BMS-tjänster i många år.

Många fastighetsägare vill nu dra nytta av den nya tekniken och applikationerna, och Nordomatic utvecklar en branschledande, öppen plattform för anslutna smarta resurser i byggnaderna.

iPad app utanför, styr flera byggnadssystem
Anställda som arbetar framför datorn

4   Operational Excellence

Nordomatic växer i en fenomenal takt: Koncernen rekryterar nya medarbetare varje vecka och förvärvar ett nytt företag varje kvartal.

Vår förmåga att arbeta effektivt och kontinuerligt förbättra vår verksamhet kräver ständig övervakning och förbättring av de arbetsrutiner, metoder och system som vi använder.

Nordomatic Academy är en viktig del av detta initiativ och syftar till att förbättra utbildning för alla medarbetare.

5   Förvärv

Nordomatic är verksamt på den mest avancerade marknaden för smarta byggnader i världen, Skandinavien, och vi vill ta med denna kunskap till nya marknader.

Nordomatic kommer att fortsätta stärka sin position i Skandinavien med fler förvärv, och under de kommande åren kommer vi också att etablera oss på nya marknader.

Olov Schagerlund och Toke Kjær Juul framför Globen, Stockholm