När Norsborgs vattenverk skall genomgå en större modernisering så väljer man Nordomatic som leverantör på styr- och reglersystem.

Norsborgs vattenverk består av två vattenverk, belägna i Botkyrka kommun i Stockholms län. Västra verket togs i bruk år 1904 och byggdes ut 1945–1953 och 1964. År 1974 driftsattes östra verket. Vattenverken i Norsborg är de största i Stockholmsregionen, som förser elva kommuner med dricksvatten. Vattenverket drivs av Stockholm Vatten AB.

Projektet omfattar modernisering och teknisk upprustning av fastigheter som berör Östra verket. För Nordomatic omfattar projektet utbyte av befintligt styrsystem samt en modernisering för att möta kraven på en mer energieffektiv anläggning.


« Tillbaka