Renovering av skolor på Värmdö 

Genom Arcona har Nordomatic fått förtroendet att vara med på upprustning av skola och förskola på Värmdö.

På Farstavikens skola Ekedal pågår just nu en omfattande renovering. Första byggnaden på skolan upprättades år 1884 och sedan dess har skolan byggs ut i flera etapper. Nu renoveras alla skolans sex byggnader och kommer uppnå till 6000kvm när skolan är färdig.

På grund av de många nybyggnationerna i Gustavsbergsområdet så ökar även behovet av förskoleplatser, därav byggs det nu en ny förskola, Charlottendals förskola. Hösten 2020 beräknas runt 160 barn flytta in i den 800kvm stora byggnaden.

Vi kommer att utföra dessa som ett samverkansprojekt och kommer att leverera vårt smarta styr- och reglersystem. Fastigheterna kommer även att kopplas upp till Värmdö kommuns överordnade system Styrportalen. Här har Värmdö redan flera fastigheter uppkopplade och får på ett enkelt sätt en bra överblick över samtliga. Du kan läsa mer om Styrportalen här


« Tillbaka