Turning Torso

Fastigheten är Sveriges och Nordens högsta skyskrapa belägen vid Lilla Varvsgatan i Västra Hamnen, Malmö och invigt 27 augusti 2005. Byggnaden är 190,4 m hög och är i huvudsak ett bostadshus. Huset har tack vare sin ansenliga höjd blivit ett naturligt landmärke i Öresundsregionen.

Uppdrag/lösning

I en omfattande totalentreprenad levererar Nordomatic nya DUC/PLC system för styr- och övervakningstekniska system för fastighetsautomation, samt integrering av system som belysning, hissar, brandfunktion m.m.
Styrsystemet är av fabrikat Fidelix FX2025 som ansluts mot det överordnade systemet WebFactory (Styrportalen.se)

Referensblad

Fakta

Kund:
HSB Skåne
Yta:
17 500 m2
PLC system:
Fidelix FX2025A
DHC/SCADA:
Styrportalen